PHỐI CẢNH BLOCK A

BLOCK A - DIỆN TÍCH 9600 m2 bao gồm:
BLOCK
Nhà xưởng
DT Xưởng (m2)

 

A

A1

1,725

A2,A3

1,725

A4,A5

1,400

A6,A8

539.5

A7

546


Xem hình ảnh thực tế Block A: Xem ngay