PHỐI CẢNH BLOCK B

BLOCK
Nhà xưởng
DT Xưởng (m2)

B

B1

380

B2, B3, B4, B5, B6,B7

B11, B12, B13, B14,B15

500

B8

687.5

B9

570

B10

380

B16

875


Xem hình ảnh thực tế Block B: Xem ngay