PHỐI CẢNH BLOCK C

BLOCK
Nhà xưởng
DT Xưởng (m2)

C

C1

875.2

C2

1,074.4

C3,C4,C5

1,468

C6

1,280.8

C7

334


Xem hình ảnh thực tế Block C: Xem ngay