TỔNG THỂ PHỐI CẢNH DỰ ÁN

Xin vui lòng rê chuột và click vào hình ảnh bên dưới để xem thông tin chi tiết.

BLOCK A - DIỆN TÍCH 9600 m2
BLOCK B - DIỆN TÍCH 8582.5 m2
BLOCK C - DIỆN TÍCH 7968.4 m2